Skip links

Mentorschap

Uw mentor, uw stem in moeilijke tijden.

Kunt u door geestelijke of lichamelijke beperkingen zelf niet meer beslissen over uw persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding? Van den Bosse Bewindvoeringen helpt u beroep te doen op mentorschap via de kantonrechter.

Tijdens het mentorschap krijgt u uw eigen belangenbehartiger die u wettelijk vertegenwoordigd. Daarnaast is uw mentor uw adviseur en uw vertrouwenspersoon voor al uw persoonlijke zaken. De mentor komt geregeld bij u op bezoek en voert overleggen met uw zorgverleners en behandelaars. Ook bespreekt hij of zij uw zorgplan en wordt het medische beleid vastgesteld in samenwerking met uw arts.

Christien Struijk

Christien Struijk (Mentor)

De kwaliteit van uw zorg en uw behoeften staan centraal, samen gaan we voor regie in uw leven.

Neem contact op
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of
 • Thumbnail of

Wij staan voor u klaar

Een vrijblijvend gesprek?

In een vrijblijvend aanmeldgesprek bespreken wij uw huidige situatie en wat u wilt bereiken. Op basis hiervan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.

Aanmelden

Veelgestelde vragen over Mentorschap

Mentorschap is een maatregel voor personen die niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen over niet-financiële zaken. Dit kan allerlei redenen hebben, zoals ouderdom, ziekte of verstandelijke beperking.

Kosten van mentorschap zijn wettelijk vastgesteld. Onder het kopje “tarieven” op de website staan de actuele kosten van mentorschap.

Mentorschap is nodig op het moment dat blijkt dat iemand tekortschiet in het behartigen van zijn belangen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Het mentorschap eindigt door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld, maar ook door overlijden of onder curatelestelling van de betrokkene.

Mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door:

 • De persoon zelf
 • Echtgenoot of andere partner
 • Familie zoals ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten
 • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon minder dan 18 jaar oud is
 • De bewindvoerder, curator of mentor
 • De officier van Justitie
 • De organisatie die de persoon begeleidt

Niet gevonden wat u zocht?

Wilt u meer weten over onze andere diensten, neem dan gerust contact met ons op of ga naar de diensten:

Budgetbeheer
Curatele
Bewindvoering