Skip links

Ons bedrijf

Meer over ons bedrijfonze oorsprongwie we zijn

Ons team bij Van den Bosse Bewindvoeringen bestaat uit enthousiaste en gepassioneerde  medewerkers. Wij bieden financiële hulpverlening die gericht is op het verhelpen en voorkomen van schulden. Door persoonlijke aandacht en laagdrempelige communicatie bouwen we samen met onze klanten aan een toekomst met financiële stabiliteit.

Iedere klant bevindt zich in een unieke situatie. Daarom bieden wij de volgende diensten:

Bewindvoering

Zodra de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken over de goederen van de klant, gaan wij aan de slag met het bewind. Ons team is nauw betrokken bij de levenssituatie van de klant. Wij zorgen dat de inkomsten en uitgaven goed beheerd worden en we leggen contact met diverse instanties. Denk hierbij aan gemeenten, schuldeisers, deurwaarders en organisaties op het gebied van maatschappelijk werk.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer zijn we gericht op het voorkomen van schulden. Wij beheren de betaalrekening van de klant aan de hand van een vooraf opgesteld budgetplan. In dit plan wordt vastgelegd hoe rekeningen betaald worden en wat periodiek aan leefgeld wordt gereserveerd.

Mentorschap

We bieden bescherming op persoonlijk vlak voor klanten die dit, als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand, nodig hebben. Wij behartigen de belangen van de klant en nemen samen beslissingen over de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Curatele

Bij curatele nemen wij beslissingen over de geldzaken van onze klant. Dit doen wij omdat hij of zij (tijdelijk) niet in staat is om dit zelf te doen. De klant wordt volledig vertegenwoordigd voor zowel persoonlijke als financiële zaken.

video-thumb (1)

Hoe is Van den Bosse Bewindvoeringen ontstaan?

Reinier van den Bosse, oprichter van Van den Bosse Bewindvoeringen, is begonnen als maatschappelijk werker bij een hulpverleningsorganisatie in Rotterdam. Hier had hij te maken met diverse hulpvragen en kwam hij ook in aanraking met schuldenproblematiek.

Reinier: “Als maatschappelijk werker zag ik van dichtbij hoeveel impact schulden hebben en hoe kwetsbaar mensen daardoor kunnen zijn.”

Na de periode als maatschappelijk werker, heeft hij gewerkt bij een bewindvoerderskantoor. Al gauw ontstond bij Reinier de gedachte om, met een persoonsgerichte benadering, zelf een bewindvoerderskantoor te beginnen. In 2015 startte hij Van den Bosse Bewindvoeringen.

Reinier: “Ik ben er trots op dat mijn achternaam verbonden is aan mijn bedrijf, omdat persoonlijke betrokkenheid in ons bedrijf centraal staat.” In 2016 nam Reinier de eerste mensen in dienst. In de jaren daarop werd een professionaliseringsslag gemaakt en inmiddels telt ons bedrijf al meer dan 40 medewerkers. Op 1 oktober 2020 werd ons 5-jarig jubileum gevierd.

Wilt u meer weten over ons team? Ga dan naar de over ons pagina.

Onze visie en missie
Wij hebben een diep gewortelde liefde voor onze medemens. Onze normen en waarden die daaruit voortvloeien hebben wij vertaald naar onze missie, visie en strategie.

Onze missie
Wij streven ernaar dat alle mensen in Zuid-West-Nederland die financieel kwetsbaar zijn beschermd worden door een betrouwbare financiële dienstverlening. Daar hebben zij recht op.

Onze visie
We voorkomen financiële problematiek en we beschermen onze klanten door verantwoord financieel beheer te voeren. Wanneer er schulden zijn, gaan we ervoor dat klanten binnen 5 jaar schuldenvrij zijn.

Strategie
Wij streven altijd naar een klantgerichte oplossing, ook als deze niet voor de hand ligt. Wij zetten een stapje méér voor onze klant. Dat kan alleen als er intern goed wordt samengewerkt en afgestemd. Als team delen wij dezelfde normen en waarden, maar mag ook iedereen zichzelf zijn. Samen zorgen we ervoor dat alle processen goed lopen zodat we de kwaliteit borgen die we willen leveren. Zó zijn we optimaal van toegevoegde waarde voor onze klanten.

Nu en in de toekomst
Van den Bosse Bewindvoeringen is actief in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Met lokaal georiënteerde kantoren in Nederland staan wij dicht bij onze klanten.

Wij hebben een sterke balans gevonden in persoonlijke benadering en digitalisatie. Door het inzetten van klantonderzoeken leren we de behoefte van de klant steeds beter herkennen.

De ambitie van Van den Bosse Bewindvoeringen is duidelijk; wij willen er zijn voor alle mensen die, om uiteenlopende redenen, begeleiding nodig hebben voor hun financiën en persoonlijke zaken. Dit doen we niet alleen door klantgericht, maar ook door mensgericht te zijn. Wij stellen ons professioneel op en we zijn eerlijk en integer naar onze klanten.