Belastingaangifte

Van den Bosse Bewindvoeringen verzorgt de belastingaangifte voor u. Om de aangifte goed in te kunnen dienen is het altijd van belang dat wij al uw jaaropgaven en gegevens, die nodig zijn voor de belastingaangifte, te ontvangen.

Aanvraag uitkering

Wanneer u door het verlies van arbeid een uitkering aan moet vragen bij het UWV of bij de gemeente waar u in woont dan kan Van den Bosse Bewindvoeringen u hierbij ondersteunen. Hierbij hebben wij natuurlijk wel uw medewerking nodig. Zo moet u in sommige gevallen uzelf melden bij de gemeente of moet u naar gesprekken bij het UWV. Wij helpen u met het invullen van de formulieren en ondersteunen u bij het aanleveren van de benodigde documenten. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk dat wij goed communiceren zodat wij samen kunnen bepalen wie wat doet.

Postverwerking

Wij schrijven iedereen aan van wie u post krijgt met het verzoek om de post naar Van den Bosse Bewindvoeringen te sturen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u nog post thuiskrijgt in de tussenliggende tijd. U kunt dan deze post naar ons door sturen. Wij zullen dan, indien nodig, deze administratieve post verder behandelen. De bedoeling hiervan is om u te ontlasten van de administratie, u ontvangt immers straks bijna geen post meer. Het is belangrijk om als bewindvoerder, budgetbeheerder of curator een zo goed mogelijk beeld te blijven houden van uw situatie.

Wanneer er actie ondernomen moet worden dan doen wij dit, wanneer er vragen gesteld worden zullen wij deze behandelen. Als er belangrijke post binnenkomt zullen wij deze post aan u doorsturen.

Kwijtscheldingen

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van bepaalde lasten. Denk hierbij aan gemeente- en waterschapslasten. Van den Bosse Bewindvoeringen zal jaarlijks bekijken of u in aanmerking komt voor deze kwijtscheldingen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, bezittingen en vermogen en dit verschilt per gemeente. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt zal Van den Bosse Bewindvoeringen de aanvraag voor u indienen en de afronding hiervan in de gaten houden.

Aanvraag toeslagen

Wij houden bij welke toeslagen u ontvangt, zullen berekenen of het huidige bedrag klopt en of er nog recht is op andere toeslagen. Wanneer dit het geval is dan zullen wij deze toeslagen voor u aanvragen. Het kan zijn dat uw inkomen verandert, Van den Bosse Bewindvoeringen zal deze wijzigingen doorgeven aan de belastingdienst. Toeslagen zijn altijd een voorschot van de belastingdienst. Het kan gebeuren dat u in een jaar teveel of te weinig ontvangen heeft, dit komt vaak voor als u wisselende inkomsten heeft. Het kan gebeuren dat u een bedrag terug moet betalen of dat u het jaar daarop geld ontvangt.