Wat kost bewindvoering?

De tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK). Dit tarief wordt mede bepaald door de aard van de bewindvoering. Hierbij zijn de samenstelling van uw huishouden, problematische schulden of medische redenen van invloed.

De wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering en curatele kunt u terugvinden in de Tarieven bewindvoering en curatele 2019 van het BPBI.

Voor klanten met onvoldoende draagkracht om deze kosten uit eigen inkomen of vermogen te betalen, kan een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand bij de gemeente. Deze vragen wij voor u aan.

Graag bespreken wij tijdens een aanmeldgesprek welke tarieven op u van toepassing zijn.

Benieuwd naar onze diensten?

BewindvoeringBudgetbeheerCurateleMentorschapPGB