Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie en daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Dit is mogelijk als daar een grondige reden voor is. Als deze er is kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Hoelang duurt een beschermingsbewind?

Dit is helemaal afhankelijk van uw situatie. Bewindvoering wordt voor onbepaalde tijd uitgesproken en eventueel opgeheven als er sprake is van een financieel stabiele situatie. Voor het laten opheffen van bewind kunt u contact opnemen met de rechtbank.

Wat kost het traject van bewindvoering?

Kosten van bewind zijn wettelijk vastgesteld. Onder het kopje “tarieven” op de website staan de actuele bewindvoeringskosten.

Wanneer wordt mijn leefgeld gestort?

Dit is volledig afhankelijk van hoe dit afgesproken is. Dit gebeurt allemaal in overleg met de bewindvoerder.

Is mijn bewindvoerder verantwoordelijk voor mijn schulden?

Nee. Een bewindvoerder is niet verantwoordelijk voor uw schulden. Wel helpt de bewindvoerder met het oplossen van de schulden.

 

Kan ik zomaar stoppen met bewindvoering?

Een rechter beslist hierover. Wanneer u wilt stoppen met bewindvoering, kunt u in gesprek met uw bewindvoerder. Zo kan het ingediend worden bij de rechter. De rechter beslist dan op basis van uw financiële status en wat er ten opzichte van de eerste situatie en nu is veranderd of de bewindvoering gestopt mag worden.

 

Wat is het verschil tussen bewindvoering en WSNP-bewind?

Beschermingsbewind en WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen) Beiden worden uitgevoerd door een bewindvoerder. Een beschermingsbewind houdt zich meer bezig met beheren van de financiën en een WSNP-bewind met de schulden.

Worden mijn schulden opgelost als ik onder bewind kom te staan?

Dit hangt onder andere af van uw inkomen en uitgaven. Bewindvoering is geen schuldsanering. Zodra de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven kunnen er schulden afbetaald worden. Als de inkomsten lager zijn dan de uitgaven lukt dit niet.

 

Wat is het online kasboek?

In het kasboek kunt u zien wat er op uw rekening gebeurt, hoe uw begroting er uit ziet en wat de hoogte zijn van uw schulden. Zo blijft u dus overzicht houden over uw eigen financiën.

Bestaat vrijwillig bewind?

Nee. Vrijwillig bewind bestaat niet. Het is wel mogelijk om vrijwillig een verzoek tot bewindvoering in te dienen. De kantonrechter beslist of u onder bewind wordt gesteld of niet

Wat moet ik doen als mijn pinpas kwijt of defect is?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder zal een nieuwe pas aanvragen en/of pincode.

Moet ik zelf belastingaangifte doen?

Van den Bosse Bewindvoeringen verzorgt de belastingaangifte voor u. Om de aangifte goed in te kunnen dienen is het altijd van belang dat wij al uw jaaropgaven en gegevens, die nodig zijn voor de belastingaangifte, te ontvangen.

Hoe werkt de uitkering?

Wanneer u door het verlies van arbeid een uitkering aan moet vragen bij het UWV of bij de gemeente waar u in woont dan kan Van den Bosse Bewindvoeringen u hierbij ondersteunen. Hierbij hebben wij natuurlijk wel uw medewerking nodig. Zo moet u in sommige gevallen uzelf melden bij de gemeente of moet u naar gesprekken bij het UWV. Wij helpen u met het invullen van de formulieren en ondersteunen u bij het aanleveren van de benodigde documenten. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk dat wij goed communiceren zodat wij samen kunnen bepalen wie wat doet.

Krijg ik nog post als ik onder bewind sta?

Wij schrijven iedereen aan van wie u post krijgt met het verzoek om de post naar Van den Bosse Bewindvoeringen te sturen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u nog post thuiskrijgt in de tussenliggende tijd. U kunt dan deze post naar ons door sturen. Wij zullen dan, indien nodig, deze administratieve post verder behandelen. De bedoeling hiervan is om u te ontlasten van de administratie, u ontvangt immers straks bijna geen post meer. Het is belangrijk om als bewindvoerder, budgetbeheerder of curator een zo goed mogelijk beeld te blijven houden van uw situatie.

Wanneer er actie ondernomen moet worden dan doen wij dit, wanneer er vragen gesteld worden zullen wij deze behandelen. Als er belangrijke post binnenkomt zullen wij deze post aan u doorsturen.

Kan ik in aanmerking komen voor kwijtscheldingen?

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van bepaalde lasten. Denk hierbij aan gemeente- en waterschapslasten. Van den Bosse Bewindvoeringen zal jaarlijks bekijken of u in aanmerking komt voor deze kwijtscheldingen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, bezittingen en vermogen en dit verschilt per gemeente. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt zal Van den Bosse Bewindvoeringen de aanvraag voor u indienen en de afronding hiervan in de gaten houden.

Hoe zit het met de aanvraag van toeslagen?

Wij houden bij welke toeslagen u ontvangt, zullen berekenen of het huidige bedrag klopt en of er nog recht is op andere toeslagen. Wanneer dit het geval is dan zullen wij deze toeslagen voor u aanvragen. Het kan zijn dat uw inkomen verandert, Van den Bosse Bewindvoeringen zal deze wijzigingen doorgeven aan de belastingdienst. Toeslagen zijn altijd een voorschot van de belastingdienst. Het kan gebeuren dat u in een jaar teveel of te weinig ontvangen heeft, dit komt vaak voor als u wisselende inkomsten heeft. Het kan gebeuren dat u een bedrag terug moet betalen of dat u het jaar daarop geld ontvangt.