Uw belangen behartigd met oog voor uw situatie!

Wanneer u niet meer in staat bent om voor uzelf en uw vermogen te zorgen, kunt u onder curatele worden gesteld door de rechter. Dit gebeurt vaak op verzoek van een echtgenoot, partner of zorgverlener. Curatele houdt in dat u zelf geen zakelijke beslissingen meer kan nemen zonder toestemming van uw curator. Een curator beslist over uw geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Met curatele wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van uw kwetsbare positie. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of dementie.

In een vrijblijvend aanmeld gesprek bespreken we uw huidige situatie en wat u en/of uw partner of zorgverlener willen bereiken. Op basis hiervan kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht?

BewindvoeringBudgetbeheerMentorschapPGB