Uw mentor, uw stem in moeilijke tijden!

Kunt u door geestelijke of lichamelijke beperkingen zelf niet meer beslissen over uw persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding? Van den Bosse Bewindvoeringen helpt u beroep te doen op mentorschap via de kantonrechter.

Tijdens het mentorschap krijgt u uw eigen belangenbehartiger die u wettelijk vertegenwoordigd. Daarnaast is uw mentor uw adviseur en uw vertrouwenspersoon voor al uw persoonlijke zaken. Uw mentor komt geregeld bij u op bezoek en voert overleggen met uw zorgverleners en behandelaars. Ook bespreekt hij of zij uw zorgplan en wordt het medische beleid vastgesteld in samenwerking met uw arts.


Christien Struijk
De kwaliteit van uw zorg en uw behoeften staan centraal, samen gaan we voor regie in uw leven!

Wilt u Mentorschap aanvragen? In een vrijblijvend aanmeld gesprek bespreken we uw huidige situatie en wat u wilt bereiken. Op basis hiervan kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht?

BewindvoeringBudgetbeheerCuratelePGB